ĐĂNG NHẬP
Trang chủ
Truyền hình
Phim
Gói cước
Thông tin dịch vụ

Hôm nay

00:15
CA NHẠC
00:40
CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ
01:20
PHIM TRUYỆN TRUNG QUỐC: VÕ TẮC THIÊN BÍ SỬ - TẬP 21
02:10
CHUYÊN MỤC: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
02:20
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG KHMER
03:20
GIẢI TRÍ NƯỚC NGOÀI
03:45
PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI LÀ NIỀM TIN TẤT THẮNG - TẬP 3
04:05
PHIM TRUYỆN TRUNG QUỐC: TƯ MỸ NHÂN - TẬP 63
04:50
CHUYÊN MỤC: QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN
05:05
THỂ DỤC BUỔI SÁNG
05:15
CHUYÊN MỤC: NÔNG THÔN AN GIANG
05:25
CA NHẠC
05:55
THÔNG TIN CẦN BIẾT
06:00
CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ: TRÊN TỪNG CÂY SỐ
06:30
TIẾT MỤC: ĐẠI ĐOÀN KẾT
06:40
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
06:50
CHUYÊN MỤC: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
07:00
PHIM TRUYỆN TRUNG QUỐC: VÕ TẮC THIÊN BÍ SỬ - TẬP 22
08:00
PHIM HOẠT HÌNH: ẢO THUẬT GIA ĐẠI TÀI - TẬP 38
08:30
CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRÊN TỪNG CÂY SỐ
09:00
PHIM TRUYỆN TRUNG QUỐC: TÂN DÒNG SÔNG LY BIỆT - TẬP 33
10:00
KÝ SỰ SẮC MÀU TÂY NAM: MIỀN TÂY MÙA THU HOẠCH LÚA
10:15
TIẾT MỤC: ĐẠI ĐOÀN KẾT
10:25
PHONG CÁCH ÂM NHẠC
10:55
CHUYÊN MỤC: PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH
11:05
THÔNG TIN CẦN BIẾT
11:15
CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ
11:55
TIẾT MỤC: ĐẠI ĐOÀN KẾT
12:00
PHIM TRUYỆN VIỆT NAM: SÔNG DÀI - TẬP 32
12:50
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
13:00
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG KHMER
14:00
CA CỔ: DUYÊN QUÊ
15:00
CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ
15:40
CA NHẠC
16:05
PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI LÀ NIỀM TIN TẤT THẮNG - TẬP CUỐI
16:40
PHIM HOẠT HÌNH: ẢO THUẬT GIA ĐẠI TÀI - TẬP 38
17:00
PHIM TRUYỆN TRUNG QUỐC: QUÂN SƯ LIÊN MINH - PHẦN 2 - TẬP 11
18:00
CHUYÊN MỤC: PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH
18:15
CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ
19:00
TIẾP CHUYỂN THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19:45
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
19:50
CHUYÊN MỤC NÔNG THÔN AN GIANG
20:00
PHIM TRUYỆN TRUNG QUỐC: TƯ MỸ NHÂN - TẬP 64
20:50
CA CỔ NGHỆ SĨ ƯU TÚ MỸ CHÂU
21:40
PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI LÀ NIỀM TIN TẤT THẮNG - TẬP CUỐI
22:00
PHONG CÁCH ÂM NHẠC
22:30
BẢN TIN CUỐI NGÀY
22:45
PHIM TRUYỆN TRUNG QUỐC: TÂN DÒNG SÔNG LY BIỆT - TẬP 33
23:35
PHIM TRUYỆN VIỆT NAM: SÔNG DÀI - TẬP 32