ĐĂNG NHẬP
Trang chủ
Truyền hình
Phim
Gói cước
Thông tin dịch vụ

Hôm nay

05:30
DÂN CA NHẠC CỔ
06:00
MIỀN TÂY HÔM NAY
06:30
BẢN TIN NÔNG NGHIỆP
06:35
MÓN NGON PHƯƠNG NAM
06:45
PHÓNG SỰ: ĐỘNG LỰC CHO SỰ PHÁT TRIỂN
07:00
THỂ THAO: GIAO HỮU BÓNG ĐÁ: ĐT VIỆT NAM – ĐT PALESTINE
08:30
PHIM TRUYỆN: PHÒNG 309 - TẬP 159
09:15
PHIM TRUYỆN: PHÒNG 309 - TẬP 160
10:00
TIẾNG TƠ ĐỒNG
10:30
CÂU CHUYỆN NHÀ NÔNG
10:45
MIỀN TÂY NĂNG ĐỘNG
11:00
MIỀN TÂY HÔM NAY
11:35
PHIM TRUYỆN: ĐÁNH CẮP GIẤC MƠ - TẬP 17
12:15
PHIM TRUYỆN: MÙA HÈ ĐÁNG NHỚ - TẬP 29
13:00
GIỜ VÀNG THỂ THAO
13:30
SẮC MÀU CÁC DÂN TỘC
14:00
SÂN KHẤU - CẢI LƯƠNG
15:30
ĂN VẶT MIỀN TÂY: CHÁO VỊT XIÊM, BÌ CUỐN LÁ SUNG
15:45
RONG RUỔI ĐẤT PHƯƠNG NAM
16:00
TINH HOA VÕ THUẬT
16:10
XỔ SỐ KIẾN THIẾT
16:40
PHIM SITCOM: DỊCH VỤ ANH TƠ HỒNG - TẬP 56
17:00
PHIM TRUYỆN: ĐÁNH CẮP GIẤC MƠ - TẬP 17
17:45
KÝ SỰ
18:00
MIỀN TÂY HÔM NAY
18:45
QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN QK9
19:00
THỜI SỰ
19:45
TỌA ĐÀM
20:30
BƯỚC CHÂN HAI THẾ HỆ
21:30
MIỀN TÂY HÔM NAY - TIN NHANH
21:45
SÂN KHẤU - CẢI LƯƠNG
23:15
THƯƠNG NHỚ MIỀN TÂY: GIẤC MƠ SEN KHÓI - ỐC ĐỒNG