ĐĂNG NHẬP
Trang chủ
Truyền hình
Phim
Nhạc
Gói cước
Thông tin dịch vụ
Chính sách dịch vụ
Chính sách bảo mật thông tin

Hôm nay

00:00
PHIM NN: VÕ ĐANG NHẤT KIẾM- TẬP 13,14
01:30
PHIM VN: NHẠC PHỤ LẮM CHIÊU - TẬP 4
02:15
CA CỔ
03:00
PHIM NN: THẦN Y HOÀNG PHỦ-TẬP CUỐI
03:45
PHIM VN: LÀM RỂ MƯỜI XUÂN -TẬP 14
04:30
CA NHẠC
05:30
ĐÀI HIỆU, GTCT
05:35
TOÀN CẢNH NÔNG NGHIỆP
05:50
DỌC ĐƯỜNG ĐẤT NƯỚC
06:00
SÁNG MIỀN TÂY
06:30
THỂ THAO NGÀY MỚI
06:35
TRANG TIN ĐỊA PHƯƠNG
06:45
TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM OCOP
07:00
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-THẮP SÁNG ƯỚC MƠ
07:15
MÔI TRƯỜNG VÀ CUỘC SỐNG
07:30
PHIM VN: NHẠC PHỤ LẮM CHIÊU - TẬP 5
08:15
KẾT NỐI TÀI TỬ MIỆT VƯỜN
09:15
PHIM NN: NHẤT DẠ TÂN NƯƠNG- TẬP 21,22
11:00
NHỊP SỐNG 24H
11:30
PHIM NN: VÕ ĐANG NHẤT KIẾM- TẬP 18,19
13:10
BẢN TIN GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
13:15
THĐT KẾT NỐI
13:30
ẨM THỰC ĐẤT SEN HỒNG
13:45
CẢI LƯƠNG: CHÍ PHÈO
16:15
PHIM NN: DIÊN HY CÔNG LƯỢC- TẬP 50,51
17:45
CỬA SỔ VĂN HÓA
17:55
DỰ BÁO THỜI TIẾT
18:00
CÁNH ĐỒNG HỘI NHẬP
18:15
AN TOÀN GIAO THÔNG
18:30
THỜI SỰ
19:00
NHỊP SỐNG THỂ THAO
19:10
PHIM NN: ĐỘI ĐIỀU TRA LINH TINH-TẬP 16
20:00
KÝ SỰ: NƠI TẬN CÙNG THẾ GIỚI- TẬP 29
20:15
PHIM NN: BAO THANH THIÊN KHAI PHONG KỲ ÁN-TẬP 1
21:00
THĐT KẾT NỐI
21:15
PHIM VN: LÀM RỂ MƯỜI XUÂN -TẬP 15
22:00
BÔNG LÚA VÀNG 2021
23:20
CÓ HẸN CÙNG HTVC
23:50
NHỊP SỐNG THỂ THAO