ĐĂNG NHẬP
Trang chủ
Truyền hình
Phim
Gameshow
Video
Thể thao
Gói cước
Thông tin dịch vụ

Hôm nay

00:30
Phim truyện HQ (36T): Những cô nàng xấu tính - 1,2
02:30
Phim truyện VN (54T): Thiên sứ lông bông - 4
03:15
Phim truyện HQ (136T): Báu vật của con - 30
04:00
Giải trí HQ: Kpop chọn lọc - 188
04:45
Giải trí Malaysia (13T): Khám phá Malaysia cùng Martin Yan - 11
05:05
Giải trí Mỹ (52T): Sao thế giới - 126
05:45
Thời sự VN: Tiếp sóng Bản tin buổi sáng -
06:25
Giải trí HQ (170T): Nuôi dưỡng tâm hồn - 59
06:30
Giải trí VN: Sao và sự kiện - 286
07:00
Giải trí HQ: Kpop chọn lọc - 188
07:55
Giải trí HQ (170T): Nuôi dưỡng tâm hồn - 59
08:00
Giải trí Mỹ: Sao thế giới - 126
08:25
Tự giới thiệu VN: Thông tin tổng hợp HTV2 -
08:30
Giải trí Malaysia (13T): Khám phá Malaysia cùng Martin Yan - 11
08:50
Tự giới thiệu VN: Thông tin tổng hợp HTV2 -
09:00
Phim truyện HQ (95T): Mèo cưng, em ở đâu? - 61
09:50
Tự giới thiệu VN: Thông tin tổng hợp HTV2 -
09:55
Giải trí HQ (170T): Nuôi dưỡng tâm hồn - 59
10:00
Giải trí VN: Sao và sự kiện - 286
10:20
Tự giới thiệu VN: Thông tin tổng hợp HTV2 -
11:00
Phim truyện HQ (136T): Báu vật của con - 30
11:40
Tự giới thiệu VN: Thông tin tổng hợp HTV2 -
11:45
Phim truyện HQ (78T): Trái tim trong sáng - 48
12:35
Tự giới thiệu VN: Thông tin tổng hợp HTV2 -
12:45
Phim truyện TQ (50T): Tân lộc đỉnh ký - 4
13:40
Tự giới thiệu VN: Thông tin tổng hợp HTV2 -
13:45
Phim truyện TQ (50T): Tân lộc đỉnh ký - 5
14:40
Tự giới thiệu VN: Thông tin tổng hợp HTV2 -
14:45
Giải trí VN: Sao và sự kiện - 286
15:10
Tự giới thiệu VN: Thông tin tổng hợp HTV2 -
15:15
Giải trí Anh (21T): Tìm kiếm tài năng Anh quốc 2016 - 2
16:15
Tự giới thiệu VN: Thông tin tổng hợp HTV2 -
16:25
Giải trí HQ (170T): Nuôi dưỡng tâm hồn - 59
16:30
Giải trí Mỹ (52T): Sao thế giới - 126
16:55
Tự giới thiệu VN: Thông tin tổng hợp HTV2 -
17:00
Phim truyện TL (24T): Linh hồn báo thù - 19
18:00
Phim truyện HQ (48T): Vua khách sạn - 25
19:00
Phim truyện TL (50T): Quả báo - 25
20:00
Phim truyện HQ (75T): Người tình của tôi - 14
21:00
Phim truyện HQ (27T): Quý bà cảnh sát - 13
22:00
Phim truyện HQ (30T): Chuyện tình bác sĩ - 4
23:00
Thời sự VN: Bản tin buổi tối -
23:30
Phim truyện TQ (32T): Bảo tiêu - 25