ĐĂNG NHẬP
Trang chủ
Truyền hình
Phim
Gói cước
Thông tin dịch vụ

Hôm nay

00:00
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH SAU 00H00
00:05
BẢN TIN TỐI
00:45
PHIM TRUYỆN: CUỘC ĐỜI CỦA TÔI T7
01:30
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
01:40
NÓNG DƯ LUẬN
01:45
GIẢI MÃ - CHUYẾN DU HÀNH VŨ TRỤ PHẦN 13
02:45
BẢN TIN 3S PLUS - (NGÀY HÔM TRƯỚC)
03:00
THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT - THẾ GIỚI MUÔN MÀU CỦA ĐỘNG VẬT LINH TRƯỞNG PHẦN 3
03:30
THIÊN NHIÊN VIỆT NAM - SUỐI KHE XANH – NGUỒN NƯỚC BIẾN NHIỆT THEO MÙA
04:00
BẢN TIN TỐI - (PHẦN TIN TỨC TRONG NƯỚC)
04:30
22+II - (NGÀY HÔM TRƯỚC)
04:45
SỐNG KẾT NỐI - (NGÀY HÔM TRƯỚC)
05:00
THẾ GIỚI NGHIÊNG
05:15
PHIM TRUYỆN BỘ - PHÙ DAO HOÀNG HẬU T55
06:00
CUỘC SỐNG 24H
07:00
TIN 7H
07:05
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT - ĐẦU NGÀY
07:10
ZOOM
07:25
NÓNG DƯ LUẬN
07:30
GÓC NHÌN KHÁN GIẢ LIVE
08:00
ĐIỂM BÁO 8H
08:10
TẠP CHÍ BIÊN GIỚI BIỂN ĐẢO
08:35
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT - THỜI TIẾT ĐÔ THỊ
08:40
NÓNG DƯ LUẬN -
08:55
QUẢNG CÁO + GIỚI THIỆU
09:00
TIN 9H
09:10
GÓC NHÌN:
09:40
QUẢNG CÁO + GIỚI THIỆU
09:45
22+II - (NGÀY HÔM TRƯỚC)
10:00
THẾ GIỚI NGHIÊNG
10:15
TẠP CHÍ COOL
10:45
PHIM SITCOM - NHẠC PHỤ LẮM CHIÊU T17
11:00
TIN 11H
11:05
PHIM TÀI LIỆU - KHÔNG DỪNG BƯỚC PHẦN 1
11:30
BẢN TIN TRƯA
11:55
CHẠY CHỮ GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
12:00
PHIM TRUYỆN BỘ - ĐỘC CÔ THIÊN HẠ T37
13:00
SỐNG KẾT NỐI
13:15
PHIM TRUYỆN: CUỘC ĐỜI CỦA TÔI T7
14:15
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
14:25
VIDEOTEXT + GIỚI THIỆU
14:30
THẾ GIỚI NGHIÊNG
14:45
BẢN TIN 3S PLUS - (NGÀY HÔM TRƯỚC)
15:00
TIN 15H
15:10
PHIM TRUYỆN BỘ NGƯỜI ĐÀN BÀ ẨN DANH T122/128
16:00
TIN 16h00: + QUẢNG CÁO - GIỚI THIỆU
16:05
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
16:15
BÀI HÁT MỘC - CA SĨ HẢI ANH
16:45
XE +
17:00
PHIM TRUYỆN BỘ - PHÙ DAO HOÀNG HẬU T58
17:50
VIDEOTEXT
17:55
QUẢNG CÁO + GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH - TKBT
18:00
CHÀO BUỔI TỐI
18:30
BẢN TIN TỐI
19:40
PHIM TRUYỆN: MẸ HỔ DẠY CON DÂU T31
20:45
BẢN TIN 3S PLUS
21:00
8 LẠNG NỬA CÂN T4
22:10
PHIM SITCOM - EM CHƯA MUỐN LẤY CHỒNG T17
22:40
PHIM SITCOM - NHẠC PHỤ LẮM CHIÊU T17
23:00
22+II
23:15
SỐNG KẾT NỐI
23:30
BẢN TIN TỐI - (PHẦN 1 TIN TỨC TRONG NƯỚC)
23:55
CHUYỂN KHUNG