ĐĂNG NHẬP
Trang chủ
Truyền hình
Phim
Gói cước
Thông tin dịch vụ

Hôm nay

00:10
THỜI SỰ 18H30
00:45
NHÀ CÓ KHÁCH
01:25
HÀ NỘI BUỔI SÁNG
02:15
ỐNG KÍNH PHÓNG VIÊN: LỪA ĐẢO XIN VIỆC TRÊN MẠNG HỆ LỤY KHÔN LƯỜNG
02:30
PHIM TRUYỆN: NHỮNG MẢNH ĐỜI NGANG TRÁI (PHIM VIỆT NAM – TẬP 3)
03:15
HÀ NỘI 18h00
03:50
PHIM TRUYỆN: NỘI CHIẾN HOÀNG GIA (PHIM HÀN QUỐC - TẬP 30)
05:00
CA NHẠC QUỐC TẾ: BAN NHẠC ĐỒNG QUÊ GONE WEST/
05:35
THỂ DỤC BUỔI SÁNG
06:00
HÀ NỘI BUỔI SÁNG
06:45
DÂN SỐ THỦ ĐÔ
06:50
NÔNG NGHIỆP XANH: PHÁT TRIỂN CHI HỘI NGHỀ NGHIỆP NÔNG DÂN
07:00
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ: PHÁT BIỂN KINH TẾ BIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM
07:35
TRUYỀN HÌNH QUỐC PHÒNG THỦ ĐÔ
08:00
BẢN TIN TIẾNG ANH
08:10
PHIM TRUYỆN: NHỮNG MẢNH ĐỜI NGANG TRÁI (PHIM VIỆT NAM – TẬP 4)
09:00
THỜI SỰ
09:15
CHÍNH QUYỀN VÀ NGƯỜI DÂN
09:30
CA NHẠC
10:00
HÀ NỘI NHỮNG GÓC NHÌN: QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH DU LỊCH HÀ NỘI
10:40
SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG: MỘT SỐ BỆNH LÝ GÂY VÔ SINH, HIẾM MUỘN Ở PHỤ NỮ
11:00
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHỦ LỰC
11:30
THỜI SỰ
12:00
PHIM TRUYỆN: CUỘC ĐỜI LƯU LẠC (PHIM THỔ NHĨ KỲ – TẬP 8)
12:50
VÌ CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ THỦ ĐÔ
13:00
PHIM TRUYỆN: NỘI CHIẾN HOÀNG GIA (PHIM HÀN QUỐC – TẬP 31)
13:50
ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG NÔNG NGHIỆP
14:00
CÂU CHUYỆN CHÍNH SÁCH: CÒN NHIỀU BẤT CẬP TRONG THỰC THI CHÍNH SÁCH THUẾ
14:30
TRANG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT: NGƯỜI HỌA SĨ TÀI DANH CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI
15:00
THỜI SỰ
15:15
TRỰC TIẾP: BÁC SỸ GIA ĐÌNH
16:30
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN: PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ
16:45
PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG
17:05
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH: ĐỂ LUẬT CƯ TRÚ 2020 ĐI VÀO CUỘC SỐNG
17:35
THÔNG TIN TIÊU DÙNG
17:50
HÀ NỘI ĐẸP VÀ CHƯA ĐẸP
18:00
HÀ NỘI 18h00
18:30
THỜI SỰ
19:45
HÀ NỘI ĐẸP VÀ CHƯA ĐẸP
19:50
PHIM TRUYỆN: LƯỠNG KIẾP NHÂN DUYÊN (PHIM TRUNG QUỐC – TẬP 34)
20:40
CHUYỆN QUANH TA
20:50
PHIM TRUYỆN: NHẤT DẠ TÂN NƯƠNG (PHIM TRUNG QUỐC – TẬP 24)
21:40
BẢN TIN 141
21:50
PHIM TRUYỆN: TÌNH TAY BA (PHIM TRUNG QUỐC - TẬP 54)
22:20
PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG
22:45
BẢN TIN CUỐI NGÀY
23:05
BẢN TIN TIẾNG ANH
23:15
BẢN TIN TIẾNG TRUNG QUỐC
23:40
HÀ NỘI – NHỮNG GÓC NHÌN: QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH DU LỊCH HÀ NỘI