ĐĂNG NHẬP
Trang chủ
Truyền hình
Phim
Gói cước
Thông tin dịch vụ

Hôm nay

00:00
PHIM TRUYỆN: LỰA CHỌN SỐ PHẬN - TẬP 26
00:30
HỌC VÀ LÀM THEO BÁC: LAN TOẢ TẤM GƯƠNG HỌC BÁC
00:45
NÔNG NGHIỆP MỚI
01:10
TƯƠNG LAI XANH
01:40
KHÁM PHÁ VIỆT NAM: LỄ NGHINH ÔNG NAM HẢI
02:00
NẺO VỀ NGUỒN CỘI
02:10
PHIM TRUYỆN: BÍ MẬT HÔN NHÂN - TẬP 16
03:00
SẮC MÀU CÁC DÂN TỘC: GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HOÁ
03:30
HÀNH TRÌNH DI SẢN
04:10
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI: HƯƠNG VỊ CUỘC SỐNG - TẬP 16
05:05
S - VIỆT NAM
05:10
VÌ CỘNG ĐỒNG
05:25
HẢI QUAN VIỆT NAM
05:30
CHÀO BUỔI SÁNG
06:58
V - VIỆT NAM: T034_MÙA THU HÀ NỘI
07:00
BÁO CHÍ TOÀN CẢNH
07:30
PHIM TÀI LIỆU
08:00
THỜI SỰ
08:05
SỐNG MỚI
08:35
VÌ BỆNH NHÂN UNG THƯ
08:50
NHỊP SỐNG Ô TÔ
09:00
THỜI SỰ
09:05
DU LỊCH VIỆT NAM
09:15
TOÀN CẢNH THẾ GIỚI
09:45
KHÔNG GIAN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
10:30
PHIM TÀI LIỆU
11:00
THỜI SỰ
11:05
GÓC NHÌN VĂN HÓA
11:15
CHUYỂN ĐỘNG 24H
12:00
THỜI SỰ
12:35
5 PHÚT HÔM NAY
12:40
NÔNG NGHIỆP XANH: HƯỚNG ĐI CÔNG NGHỆ CAO
12:55
CẶP LÁ YÊU THƯƠNG
13:00
PHIM TRUYỆN: BÍ MẬT HÔN NHÂN - TẬP 17
13:45
TỪ NHỮNG MIỀN QUÊ: NGƯỜI JRAI TRÊN CAO NGUYÊN
14:00
TRÁI ĐẤT XANH
14:10
NHÀ HÁT TRUYỀN HÌNH: VỞ KỊCH: HỐ ĐEN
15:40
VTV KẾT NỐI
15:55
CÙNG EM ĐẾN TRƯỜNG
16:00
THỜI SỰ
16:15
VĂN HOÁ QĐND
16:45
TUỔI CAO GƯƠNG SÁNG
17:00
NHẬT KÝ NGƯỜI VIỆT
17:05
KHÁM PHÁ VIỆT NAM
17:20
HÀNH TRÌNH VẺ ĐẸP
17:30
VIỆT NAM HÔM NAY
18:30
CHUYỂN ĐỘNG 24H
19:00
THỜI SỰ
19:40
THỜI TIẾT + THỂ THAO 24/7
19:55
ĐIỂM TIN
20:00
S - VIỆT NAM
20:05
VIỆT NAM VUI KHỎE
20:10
TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP
21:40
TRUYỀN HÌNH QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
22:15
GIAI ĐIỆU KẾT NỐI
23:00
BẢN TIN
23:15
HÒA NHẠC THÍNH PHÒNG
23:45
KHÁM PHÁ VIỆT NAM