ĐĂNG NHẬP
Trang chủ
Truyền hình
Phim
Nhạc
Gói cước
Thông tin dịch vụ
Chính sách dịch vụ
Chính sách bảo mật thông tin

Hôm nay

00:00
THỜI SỰ 0H
00:15
CHUYỆN NHÀ NÔNG: CHUYỂN ĐỔI SẢN XUẤT HỮU CƠ, HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG
00:30
VĂN HỌC NGHỆ THUẬT: NƠI LƯU GIỮ NHỮNG ĐỜI VĂN
01:00
THỜI SỰ 1H
01:15
PHIM TÀI LIỆU
01:40
KHÁM PHÁ VIỆT NAM: KỲ BÍ TRUYỀN THUYẾT NGƯỜI SÁN CHÍ
02:00
THỜI SỰ 2H
02:10
PHIM TRUYỆN: THANH TRA LAO ĐỘNG ĐẶC BIỆT - TẬP 12
03:00
THỜI SỰ 3H
03:10
PHIM TRUYỆN: CHẠY TRỐN THANH XUÂN - TẬP 15
04:00
THỜI SỰ 4H
04:10
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI: NƠI ĐƯỜNG CHÂN TRỜI - TẬP 11
05:05
S - VIỆT NAM: NGƯỜI SƯU TẦM THỜI GIAN
05:10
TUỔI CAO GƯƠNG SÁNG: KHI NGƯỜI CAO TUỔI LÀM KINH TẾ
05:25
NHẬT KÝ NGƯỜI VIỆT
05:30
CHÀO BUỔI SÁNG
06:58
V - VIỆT NAM: NGHỆ THUẬT THÊU TRANG PHỤC NGƯỜI DAO ĐỎ
07:00
24H CÔNG NGHỆ
07:30
VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
08:00
THỜI SỰ 8H
08:05
THẾ GIỚI GÓC NHÌN
08:30
TẠP CHÍ KINH TẾ CUỐI TUẦN
09:00
THỜI SỰ 9H
09:10
QUỐC GIA SỐ
09:15
SỰ KIỆN VÀ BÌNH LUẬN
09:45
VTV KẾT NỐI
10:00
TRẠM YÊU THƯƠNG
10:30
TƯƠNG LAI XANH
11:00
THỜI SỰ 11H
11:15
CHUYỂN ĐỘNG 24H
12:00
THỜI SỰ 12H
12:25
5 PHÚT HÔM NAY
12:40
NÔNG NGHIỆP XANH, THỰC PHẨM SẠCH
13:00
Y TẾ 24H
13:05
CẶP LÁ YÊU THƯƠNG
13:10
PHIM TRUYỆN: THANH TRA LAO ĐỘNG ĐẶC BIỆT - TẬP 13
14:00
TRÁI ĐẤT XANH
14:10
HỌC VÀ LÀM THEO BÁC: TRÁCH NHIỆM TRƯỚC NHÂN DÂN
14:30
DOANH NGHIỆP - DOANH NHÂN
15:00
TRUYỀN HÌNH QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
15:30
TRÁI TIM CHO EM
15:40
KHÁT VỌNG SỐNG
15:55
VỀ QUÊ: THÍCH ỨNG VỚI GIAI ĐOẠN DỊCH BỆNH
16:00
THỜI SỰ 16H
16:15
VĂN HOÁ CAND
16:45
VÌ CỘNG ĐỒNG: VÌ TRÁCH NHIỆM CHUNG
17:00
THỜI SỰ 17H
17:05
KHÁM PHÁ VIỆT NAM: CỌN NƯỚC VÀ VĂN HÓA ĐẶC SẮC CỦA NGƯỜI TÀY
17:20
VTV KẾT NỐI
17:30
VIỆT NAM HÔM NAY
18:30
CHUYỂN ĐỘNG 24H
19:00
THỜI SỰ 19H
19:40
THỂ THAO 24/7
19:55
THỜI SỰ 20H
20:00
S - VIỆT NAM
20:05
VÌ TẦM VÓC VIỆT
20:10
CON ĐƯỜNG ÂM NHẠC
21:40
TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
22:20
NHẬT KÝ NGƯỜI VIỆT
23:00
THỜI SỰ 23H
23:30
DÂN CA NHẠC CỔ: ÂM VANG NHỊP TRỐNG CHÈO