ĐĂNG NHẬP
Trang chủ
Truyền hình
Phim
Gói cước
Thông tin dịch vụ

Hôm nay

00:00
THỜI SỰ 0H
00:15
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN
00:30
THẾ GIỚI GÓC NHÌN
01:00
THỜI SỰ 1H
01:10
DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
01:40
TUỔI CAO GƯƠNG SÁNG: NGƯỜI GIỮ GÌN MÀU XANH
02:00
THỜI SỰ 2H
02:10
PHIM TRUYỆN: NGÀY MAI TRỜI LẠI NẮNG - TẬP 21
03:00
THỜI SỰ 3H
03:10
PHIM TRUYỆN: ÁNH SÁNG TRƯỚC MẶT - TẬP 1
04:00
THỜI SỰ 4H
04:10
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI: GIẢI CỨU ĐỘNG VẬT HOANG DÃ - TẬP 4
05:10
CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM: NHÀ KHOA HỌC NÔNG DÂN
05:25
S - VIỆT NAM: PÁC NGÒI GHÉ THĂM BẢN NGƯỜI TÀY
05:30
CHÀO BUỔI SÁNG
06:55
CÀ PHÊ KHỞI NGHIỆP
06:58
V - VIỆT NAM: HỒ BA BỂ
07:00
TÀI CHÍNH - KINH DOANH
07:25
VÌ MỘT TƯƠNG LAI XANH
07:30
KÝ SỰ: MIỀN TÂY XỨ NGHỆ - TẬP 5: MỘT NGÀY TẠI CỬA KHẨU NẬM CẮN
07:45
KHÁM PHÁ VIỆT NAM: NGÔI ĐỀN LĂNG VÀ TỤC THỜ MẪU
08:00
THỜI SỰ 8H
08:05
PHIM TRUYỆN: ÁNH SÁNG TRƯỚC MẶT - TẬP 2
08:50
KÝ SỰ: KHẢM TAM KHÍ - NGŨ SẮC
09:00
THỜI SỰ 9H
09:15
ĐẢNG TRONG CUỘC SỐNG HÔM NAY
09:30
VĂN HỌC NGHỆ THUẬT: NHÀ HÁT TUỒNG VIỆT NAM - NƠI LỬA TUỒNG SÁNG MÃI
10:00
TIÊU DÙNG 24H
10:25
NÔNG THÔN MỚI: THÚC ĐẨY CÁC SẢN PHẨM OCOP VƯƠN RA TOÀN CẦU
10:55
NÉT ĐẸP DÂN GIAN
11:00
THỜI SỰ 11H
11:15
CHUYỂN ĐỘNG 24H
12:00
THỜI SỰ 12H
12:40
TÀI CHÍNH - KINH DOANH
13:00
Y TẾ 24H
13:05
CÀ PHÊ KHỞI NGHIỆP
13:10
PHIM TRUYỆN: NGÀY MAI TRỜI LẠI NẮNG - TẬP 22
14:00
TRÁI ĐẤT XANH
14:10
SÂN KHẤU
15:40
NGƯỜI QUÊ: TÌNH HUYNH ĐỆ KIM CHÂU
16:00
THỜI SỰ 16H
16:15
CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
16:30
CHUYẾN ĐI MÀU XANH
17:00
THỜI SỰ 17H
17:05
CHUYỆN NHÀ NÔNG: CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG ĐỂ THOÁT NGHÈO
17:20
HÀNH TRÌNH VẺ ĐẸP
17:30
VIỆT NAM HÔM NAY
18:30
CHUYỂN ĐỘNG 24H
19:00
THỜI SỰ 19H
19:40
THỂ THAO 24/7
19:55
THỜI SỰ 20H
20:00
S - VIỆT NAM
20:05
VÌ TẦM VÓC VIỆT
20:10
THTT: LỄ TUYÊN DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
21:40
TÀI CHÍNH - KINH DOANH
22:00
THẾ GIỚI HÔM NAY
22:10
VIỆC TỬ TẾ
22:15
VẤN ĐỀ HÔM NAY
22:30
ẨM THỰC ĐƯỜNG PHỐ
22:35
GIAI ĐIỆU KẾT NỐI
23:00
THỜI SỰ 23H
23:15
VTV KẾT NỐI
23:30
KÝ SỰ: MIỀN TÂY XỨ NGHỆ - TẬP 5: MỘT NGÀY TẠI CỬA KHẨU NẬM CẮN
23:45
KHÁM PHÁ VIỆT NAM