ĐĂNG NHẬP
Trang chủ
Truyền hình
Phim
Gói cước
Thông tin dịch vụ

Hôm nay

00:00
THỜI SỰ 0H
00:15
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN
00:30
CỬA SỔ ASEAN
01:00
THỜI SỰ 1H
01:10
DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
01:40
TUỔI CAO GƯƠNG SÁNG: TIÊN PHONG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
02:00
THỜI SỰ20H
02:10
PHIM TRUYỆN
03:00
THỜI SỰ 3H
03:10
PHIM TRUYỆN: GIAO MÙA - TẬP 14
04:00
THỜI SỰ 4H
04:10
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
05:05
S - VIỆT NAM
05:10
CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM: VỮNG BƯỚC TIÊN PHONG
05:30
CHÀO BUỔI SÁNG
06:58
V - VIỆT NAM: T193_BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA
07:00
TÀI CHÍNH - KINH DOANH
07:25
VÌ MỘT TƯƠNG LAI XANH
07:30
NẺO VỀ NGUỒN CỘI
07:45
KHÁM PHÁ VIỆT NAM
08:00
THỜI SỰ 8H
08:05
PHIM TRUYỆN
08:50
KÝ SỰ
09:00
THỜI SỰ 9H
09:15
XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG
09:30
VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
10:00
NHẬT KÝ FIFA WORLD CUP 2022
10:15
KÝ SỰ
10:25
NÔNG NGHIỆP MỚI
10:55
NÉT ĐẸP DÂN GIAN
11:00
THỜI SỰ 11H
11:15
CHUYỂN ĐỘNG 24H
12:00
THỜI SỰ 12H
12:35
5 PHÚT HÔM NAY
12:40
TÀI CHÍNH - KINH DOANH
13:00
PHIM TRUYỆN
13:45
GÓC NHÌN VĂN HÓA
14:00
TRÁI ĐẤT XANH
14:10
NHÀ HÁT TRUYỀN HÌNH
15:45
PHÉP MÀU CUỘC SỐNG
16:00
THỜI SỰ 16H
16:15
CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
16:30
TRẠM YÊU THƯƠNG
17:00
THỜI SỰ 17H
17:05
CHUYỆN NHÀ NÔNG
17:20
HÀNH TRÌNH VẺ ĐẸP
17:30
VIỆT NAM HÔM NAY
18:30
CHUYỂN ĐỘNG 24H
19:00
THỜI SỰ 19H
19:40
THỜI TIẾT + THỂ THAO 24/7
19:55
THỜI SỰ 20H
20:00
S - VIỆT NAM
20:05
VÌ TẦM VÓC VIỆT
20:10
KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN
20:35
GIỜ VÀNG THỂ THAO
20:55
TAY HÒM CHÌA KHÓA
21:00
PHIM TRUYỆN
21:30
TÀI CHÍNH - KINH DOANH
21:50
CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ - BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG
21:55
KHÁT VỌNG NON SÔNG
22:00
THẾ GIỚI HÔM NAY
22:15
VẤN ĐỀ HÔM NAY
22:30
VTV KẾT NỐI
22:45
NHẬT KÝ FIFA WORLD CUP 2022
23:00
THỜI SỰ 23H
23:15
ĐỘC BẢN DUO
23:30
NẺO VỀ NGUỒN CỘI
23:45
KHÁM PHÁ VIỆT NAM