ĐĂNG NHẬP
Trang chủ
Truyền hình
Phim
Gói cước
Thông tin dịch vụ

Hôm nay

00:00
THỜI SỰ 0H
00:15
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN
00:30
CỬA SỔ ASEAN
01:00
THỜI SỰ 1H
01:10
DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
01:40
TUỔI CAO GƯƠNG SÁNG: NGƯỜI GÌN GIỮ VĂN HOÁ MƯỜNG
02:00
THỜI SỰ 2H
02:10
PHIM TRUYỆN: MÙA HÈ ĐÁNG NHỚ - TẬP 2
03:00
THỜI SỰ 3H
03:10
GIAI ĐIỆU KẾT NỐI
04:00
THỜI SỰ 4H
04:10
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI: TRÁI ĐẤT MONG MANH - TẬP 3
05:05
S - VIỆT NAM: CHUYỆN NÓN LÁ LÀNG ĐÀO
05:10
CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM: PHÁT HUY PHẨM CHẤT BỘ ĐỘI CỤ HỒ
05:30
CHÀO BUỔI SÁNG
06:58
V - VIỆT NAM
07:00
TÀI CHÍNH - KINH DOANH
07:25
VÌ MỘT TƯƠNG LAI XANH
07:30
GIẢI MÃ CUỘC SỐNG
07:45
KHÁM PHÁ VIỆT NAM: HẠ HÒA, VÙNG ĐẤT VÀNG DU LỊCH
08:00
THỜI SỰ 8H
08:05
PHIM TRUYỆN: NƠI ẨN NẤP BÌNH YÊN - TẬP 8
08:50
KÝ SỰ
09:00
THỜI SỰ 9H
09:15
XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG
09:30
VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
10:00
THỂ THAO
10:25
NÔNG NGHIỆP MỚI
10:55
NÉT ĐẸP DÂN GIAN
11:00
THỜI SỰ 11H
11:15
CHUYỂN ĐỘNG 24H
12:00
THỜI SỰ 12H
12:40
TÀI CHÍNH - KINH DOANH
13:00
PHIM TRUYỆN: MÙA HÈ ĐÁNG NHỚ - TẬP 3
13:45
GÓC NHÌN VĂN HÓA
14:00
TRÁI ĐẤT XANH
14:10
NHÀ HÁT TRUYỀN HÌNH
15:45
PHÉP MÀU CUỘC SỐNG
16:00
THỜI SỰ 16H
16:15
CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
16:30
TRẠM YÊU THƯƠNG
17:00
THỜI SỰ 17H
17:05
CHUYỆN NHÀ NÔNG
17:20
HÀNH TRÌNH VẺ ĐẸP
17:30
VIỆT NAM HÔM NAY
18:30
CHUYỂN ĐỘNG 24H
19:00
THỜI SỰ 19H
19:40
THỂ THAO 24/7
19:55
THỜI SỰ 20H
20:00
S - VIỆT NAM: THEO DẤU LOÀI RÙA BIỂN
20:05
VIỆT NAM VUI KHỎE
20:10
THTT: LỄ TRAO GIẢI DIÊN HỒNG LẦN THỨ NHẤT
21:40
TÀI CHÍNH - KINH DOANH
21:55
CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ - BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG
22:00
THẾ GIỚI HÔM NAY
22:15
VẤN ĐỀ HÔM NAY
22:35
PHIM TÀI LIỆU: THẮP LỬA - TẬP 3
23:00
THỜI SỰ 23H
23:15
VTV KẾT NỐI
23:30
GIẢI MÃ CUỘC SỐNG
23:45
KHÁM PHÁ VIỆT NAM: HẠ HÒA, VÙNG ĐẤT VÀNG DU LỊCH