ĐĂNG NHẬP
Trang chủ
Truyền hình
Phim
Gói cước
Thông tin dịch vụ

Hôm nay

00:00
ĐẤU TRƯỜNG ẨM THỰC
00:00
ĐẤU TRƯỜNG ẨM THỰC
00:20
THUẬN VỢ THUẬN CHỒNG
00:20
THUẬN VỢ THUẬN CHỒNG
00:45
CHUYỆN CŨ DẤU XƯA: SẮC ĐỎ TỪ ĐẤT MẸ
00:45
CHUYỆN CŨ DẤU XƯA: SẮC ĐỎ TỪ ĐẤT MẸ
01:00
SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG: DÒNG SÔNG CỔ TÍCH
01:00
SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG: DÒNG SÔNG CỔ TÍCH
02:30
LÀNG CƯỜI CƯỜI CẢ LÀNG
02:30
LÀNG CƯỜI CƯỜI CẢ LÀNG
02:45
TÁM CÔNG SỞ
02:45
TÁM CÔNG SỞ
03:00
DÂN CA NHẠC CỔ: KHÚC HÁT TỪ TRÁI TIM
03:00
DÂN CA NHẠC CỔ: KHÚC HÁT TỪ TRÁI TIM
03:30
PHIM TRUYỆN: HOA NỞ TRONG TIM - TẬP 5
03:30
PHIM TRUYỆN: HOA NỞ TRONG TIM - TẬP 5
04:15
ĐỨA EM THỪA KẾ
04:15
ĐỨA EM THỪA KẾ
04:40
CHUYỆN GIA ĐÌNH VÀNG
04:40
CHUYỆN GIA ĐÌNH VÀNG
04:50
QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG: BÁC ĐÁNH CÁ VÀ CHÚ CÁ CON
04:50
QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG: BÁC ĐÁNH CÁ VÀ CHÚ CÁ CON
05:00
PHIM TRUYỆN: KẺ NGƯỢC DÒNG - TẬP 12
05:00
PHIM TRUYỆN: KẺ NGƯỢC DÒNG - TẬP 12
05:45
LỜI XIN LỖI DIỆU KỲ
05:45
LỜI XIN LỖI DIỆU KỲ
06:00
TỌA ĐÀM: NHÂN LỰC CHO KHU KINH TẾ ĐẶC THÙ VÂN PHONG - KHÁNH HÒA
06:00
TỌA ĐÀM: NHÂN LỰC CHO KHU KINH TẾ ĐẶC THÙ VÂN PHONG - KHÁNH HÒA
06:30
KÝ SỰ: SỰ SỐNG DIỆU KỲ - TẬP 1
06:30
KÝ SỰ: SỰ SỐNG DIỆU KỲ - TẬP 1
06:45
CHĂM SÓC HẬU COVID
06:45
CHĂM SÓC HẬU COVID
06:50
BẾP QUÊ
06:50
BẾP QUÊ
07:00
SÁNG PHƯƠNG NAM
07:00
SÁNG PHƯƠNG NAM
07:30
NĂNG ĐỘNG PHƯƠNG NAM
07:30
NĂNG ĐỘNG PHƯƠNG NAM
07:45
NẺO VỀ NGUỒN CỘI: VĂN HÓA BIỂN CỦA NGƯỜI CHĂM
07:45
NẺO VỀ NGUỒN CỘI: VĂN HÓA BIỂN CỦA NGƯỜI CHĂM
08:00
60 PHÚT RỰC RỠ: CA SỸ NGUYÊN VŨ
08:00
60 PHÚT RỰC RỠ: CA SỸ NGUYÊN VŨ
09:00
PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC: RÙA BIỂN - SỨ GIẢ ĐẠI DƯƠNG
09:00
PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC: RÙA BIỂN - SỨ GIẢ ĐẠI DƯƠNG
09:30
CHUYỆN GIA ĐÌNH VÀNG
09:30
CHUYỆN GIA ĐÌNH VÀNG
09:40
VÒNG XOAY LỐC XOÁY
09:40
VÒNG XOAY LỐC XOÁY
10:25
THÔNG TIN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ
10:25
THÔNG TIN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ
10:30
PHIM TRUYỆN: BÊN TÓC MAI KHÔNG PHẢI HẢI ĐƯỜNG HỒNG - TẬP 43
10:30
PHIM TRUYỆN: BÊN TÓC MAI KHÔNG PHẢI HẢI ĐƯỜNG HỒNG - TẬP 43
11:15
PHÓNG SỰ: TP. HCM TẠO ĐỘT PHÁ TỪ KINH TẾ NÔNG THÔN
11:15
PHÓNG SỰ: TP. HCM TẠO ĐỘT PHÁ TỪ KINH TẾ NÔNG THÔN
11:30
TOÀN CẢNH 24H
11:30
TOÀN CẢNH 24H
11:50
PHIM TRUYỆN: HOA NỞ TRONG TIM - TẬP 6
11:50
PHIM TRUYỆN: HOA NỞ TRONG TIM - TẬP 6
12:35
TÁM CÔNG SỞ
12:35
TÁM CÔNG SỞ
12:45
PHIM TRUYỆN: TRỞ VỀ NGÀY YÊU ẤY - TẬP 2
12:45
PHIM TRUYỆN: TRỞ VỀ NGÀY YÊU ẤY - TẬP 2
13:30
LỜI XIN LỖI DIỆU KỲ
13:30
LỜI XIN LỖI DIỆU KỲ
13:45
KÝ SỰ: SỰ SỐNG DIỆU KỲ - TẬP 1
13:45
KÝ SỰ: SỰ SỐNG DIỆU KỲ - TẬP 1
14:00
DÂN CA NHẠC CỔ: MÙA KỶ NIỆM
14:00
DÂN CA NHẠC CỔ: MÙA KỶ NIỆM
14:30
RONG RUỔI PHƯƠNG NAM: DẤU ẤN KIẾN TRÚC PHÁP Ở ĐÀ LẠT
14:30
RONG RUỔI PHƯƠNG NAM: DẤU ẤN KIẾN TRÚC PHÁP Ở ĐÀ LẠT
14:45
NHẠC PHỤ LẮM CHIÊU
14:45
NHẠC PHỤ LẮM CHIÊU
15:10
CANH TÁC THÔNG MINH
15:10
CANH TÁC THÔNG MINH
15:25
NĂNG ĐỘNG PHƯƠNG NAM
15:25
NĂNG ĐỘNG PHƯƠNG NAM
15:40
NẺO VỀ NGUỒN CỘI: VĂN HÓA CƠ TU GIỮA ĐẠI NGÀN
15:40
NẺO VỀ NGUỒN CỘI: VĂN HÓA CƠ TU GIỮA ĐẠI NGÀN
16:00
PHIM TRUYỆN: NGÀY MAI ÁNH SÁNG - TẬP 44
16:00
PHIM TRUYỆN: NGÀY MAI ÁNH SÁNG - TẬP 44
16:50
PHIM TRUYỆN: HƯƠNG MẬT TỰA KHÓI SƯƠNG - TẬP 9
16:50
PHIM TRUYỆN: HƯƠNG MẬT TỰA KHÓI SƯƠNG - TẬP 9
17:40
KINH TẾ - TÀI CHÍNH
17:40
KINH TẾ - TÀI CHÍNH
17:50
TÁM CÔNG SỞ
17:50
TÁM CÔNG SỞ
18:00
TOÀN CẢNH 24H
18:00
TOÀN CẢNH 24H
18:45
NẮNG - MƯA
18:45
NẮNG - MƯA
18:48
PHIM TRUYỆN: CHÂN TƯỚNG - TẬP 20
18:48
PHIM TRUYỆN: CHÂN TƯỚNG - TẬP 20
19:30
CHUYỆN PHỐ PHƯỜNG
19:30
CHUYỆN PHỐ PHƯỜNG
19:35
PHIM TRUYỆN: ANH YÊU EM ĐƯỢC BAO LÂU - TẬP 16
19:35
PHIM TRUYỆN: ANH YÊU EM ĐƯỢC BAO LÂU - TẬP 16
20:00
1001 CHUYỆN TÁM
20:00
1001 CHUYỆN TÁM
20:10
PHIM TRUYỆN: MỊ NGUYỆT TRUYỆN - TẬP 30
20:10
PHIM TRUYỆN: MỊ NGUYỆT TRUYỆN - TẬP 30
20:50
CHUYỂN ĐỘNG ĐA CHIỀU
20:50
CHUYỂN ĐỘNG ĐA CHIỀU
21:00
PHIM TRUYỆN: VỰC THẲM VÔ HÌNH - TẬP 9
21:00
PHIM TRUYỆN: VỰC THẲM VÔ HÌNH - TẬP 9
21:45
TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN: TÌNH KHÚC BIỆT LY
21:45
TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN: TÌNH KHÚC BIỆT LY
22:40
KÝ SỰ: SỰ SỐNG DIỆU KỲ - TẬP 1
22:40
KÝ SỰ: SỰ SỐNG DIỆU KỲ - TẬP 1
22:50
ĐỨA EM THỪA KẾ
22:50
ĐỨA EM THỪA KẾ
23:15
PHIM TRUYỆN: KẺ NGƯỢC DÒNG - TẬP 12
23:15
PHIM TRUYỆN: KẺ NGƯỢC DÒNG - TẬP 12