ĐĂNG NHẬP
Trang chủ
Truyền hình
Phim
Gói cước
Thông tin dịch vụ

Hôm nay

00:45
FROM HELL/TỪ ĐỊA NGỤC
02:45
SNIPER: RELOADED/TAY BẮN TỈA ĐIÊU LUYỆN
04:20
SINGULARITY/DỊ ĐIỂM CÔNG NGHỆ
05:55
ATOMIC BLONDE/ĐIỆP VIÊN BÁO THÙ
07:50
CORBIN NASH/KẺ DIỆT QUỶ
09:25
SCORCHED EARTH/ĐẤT MẸ
11:00
THE BOURNE IDENTITY/DANH TÍNH CỦA BOURNE
13:00
GET THE GIRL/BẮT CÓC NGƯỜI ĐẸP
14:30
DEAD TRIGGER: UNKILLED/VŨ KHÍ TẬN DIỆT: KẺ BẤT TỬ
16:05
DIE HARD 2/ĐƯƠNG ĐẦU VỚI THỬ THÁCH 2
18:10
RECOVERY/CĂN HẦM CỦA QUỶ
19:35
KISS OF DEATH/NỤ HÔN THẦN CHẾT
21:20
URBAN JUSTICE/CÔNG LÝ THÀNH THỊ
23:00
CHAIN REACTION/PHẢN ỨNG DÂY CHUYỀN