ĐĂNG NHẬP
Trang chủ
Truyền hình
Phim
Gameshow
Video
Thể thao
Gói cước
Thông tin dịch vụ

Hôm nay

00:00
Chương trình tạm thời gián đoạn từ 8/2/2018 - 26/2/2018 vì lí do bản quyền. Qúy khách vui lòng chuyển xem các kênh tivi khác trong thời gian diễn ra Thế vận hội thể thao mùa đông 2018
00:01
Feb 18 World Sport
00:04
Feb 18 Living Golf
01:01
Feb 18 CNN Newsroom
01:04
Feb 18 Inside Africa
02:01
Feb 18 CNN Newsroom
02:04
Feb 18 Inside the Middle East
03:01
Feb 18 CNN Newsroom (CNN/US): CNN Newsroom
03:04
Feb 18 TBD
04:01
Feb 18 CNN Newsroom (CNN/US): CNN Newsroom
04:04
Feb 18 Amanpour.: Amanpour
05:01
Feb 18 World Sport
05:04
Feb 18 MainSail
06:01
Feb 18 Erin Burnett OutFront: Erin Burnett OutFront (CNNI)
06:04
Feb 18 African Voices
07:01
Feb 18 CNN Newsroom (CNN/US): CNN Newsroom
07:04
Feb 18 World Sport
08:01
Feb 18 CNN Marketplace Africa: Marketplace Africa/World Sport
08:04
Feb 18 TBD
09:01
Feb 18 Fareed Zakaria GPS
09:04
Feb 18 Fareed Zakaria GPS
10:01
Feb 18 Amanpour.: Amanpour
10:04
Feb 18 African Voices
11:01
Feb 18 Erin Burnett OutFront: Erin Burnett OutFront (CNNI)
11:04
Feb 18 Inside Africa
12:01
Feb 18 CNN Newsroom
12:04
Feb 18 World Sport
13:01
Feb 18 Amanpour.: Amanpour
13:04
Feb 18 Talk Asia
14:01
Feb 18 CNN Newsroom/CNN Marketplace Africa: Marketplace Africa
14:04
Feb 18 Living Golf
15:01
Feb 18 CNN Newsroom
15:04
Feb 18 Erin Burnett OutFront: Erin Burnett OutFront (CNNI)
16:01
Feb 18 CNN Newsroom
16:04
Feb 18 CNN Newsroom
17:01
Feb 18 CNN Newsroom
17:04
Feb 18 CNN Newsroom
18:01
Feb 18 Erin Burnett OutFront: Erin Burnett OutFront (CNNI)
18:04
Feb 18 Inside Africa
19:01
Feb 18 CNN Newsroom
19:04
Feb 18 Inside the Middle East
20:01
Feb 18 Inside Politics
20:04
Feb 18 Inside Politics
21:01
Feb 18 State of the Union: State of the Union with Jake Tapper
21:04
Feb 18 State of the Union: State of the Union with Jake Tapper
22:01
Feb 18 Connect the World with Becky Anderson
22:04
Feb 18 Connect the World with Becky Anderson
23:01
Feb 19 Fareed Zakaria GPS
23:04
Feb 19 Fareed Zakaria GPS