ĐĂNG NHẬP
Trang chủ
Truyền hình
Phim
Gói cước
Thông tin dịch vụ

- Miễn phí cước thuê bao 01 ngày cho thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ lần đầu.

- Thuê bao Vinaphone được sử dụng miễn phí cước 3G/GPRS.

- Một thuê bao có thể đăng ký đồng thời nhiều gói cước khác nhau và các gói cước đó phải khác nhau về nội dung.